Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Första kammaren 1892, urtima, [N:is 1-5]; [18 oktober-28 november]

 

Källa: Riksdagen

prot_1892_urtima_fk__1 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1892_urtima_fk__2 sökbar PDF (storlek: 162 kB)
prot_1892_urtima_fk__3 sökbar PDF (storlek: 199 kB)
prot_1892_urtima_fk__4 sökbar PDF (storlek: 374 kB)
prot_1892_urtima_fk__5 sökbar PDF (storlek: 9.4 MB)

 

prot_1892_urtima_fk__1 utskrifts-PDF (storlek: 11 MB)
prot_1892_urtima_fk__2 utskrifts-PDF (storlek: 721 kB)
prot_1892_urtima_fk__3 utskrifts-PDF (storlek: 998 kB)
prot_1892_urtima_fk__4 utskrifts-PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1892_urtima_fk__5 utskrifts-PDF (storlek: 97 MB)

 

prot_1892_urtima_fk__1 text i XML-format (storlek: 260 kB)
prot_1892_urtima_fk__2 text i XML-format (storlek: 21 kB)
prot_1892_urtima_fk__3 text i XML-format (storlek: 27 kB)
prot_1892_urtima_fk__4 text i XML-format (storlek: 58 kB)
prot_1892_urtima_fk__5 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)