Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls-utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 4]. Andra samlingen. Revisorernes m.fl. berättelser och riks- ståndens protocolls-utdrag innehållande remisser. 2:dra bandet.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 65 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 63 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 24 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 712K)