Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1909, Samling 8, Afd. 1, Riksdagens särskilda utskotts utlåtanden och memorial m. m. n:is 1-8

 

Källa: Riksdagen

mem_1909___säru1_6 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
mem_1909___säru1_7 sökbar PDF (storlek: 142 kB)
mem_1909___säru2_5 sökbar PDF (storlek: 593 kB)
mem_1909___säru2_8 sökbar PDF (storlek: 98 kB)
reg_1909___säru_ sökbar PDF (storlek: 210 kB)
utl_1909___säru1_1 sökbar PDF (storlek: 9.7 MB)
utl_1909___säru1_2 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
utl_1909___säru1_3 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
utl_1909___säru2_4 sökbar PDF (storlek: 7.3 MB)

 

mem_1909___säru1_6 utskrifts-PDF (storlek: 9.2 MB)
mem_1909___säru1_7 utskrifts-PDF (storlek: 282 kB)
mem_1909___säru2_5 utskrifts-PDF (storlek: 4.5 MB)
mem_1909___säru2_8 utskrifts-PDF (storlek: 245 kB)
reg_1909___säru_ utskrifts-PDF (storlek: 750 kB)
utl_1909___säru1_1 utskrifts-PDF (storlek: 105 MB)
utl_1909___säru1_2 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
utl_1909___säru1_3 utskrifts-PDF (storlek: 39 MB)
utl_1909___säru2_4 utskrifts-PDF (storlek: 65 MB)

 

mem_1909___säru1_6 text i XML-format (storlek: 136 kB)
mem_1909___säru1_7 text i XML-format (storlek: 7.6 kB)
mem_1909___säru2_5 text i XML-format (storlek: 75 kB)
mem_1909___säru2_8 text i XML-format (storlek: 7.3 kB)
reg_1909___säru_ text i XML-format (storlek: 14 kB)
utl_1909___säru1_1 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)
utl_1909___säru1_2 text i XML-format (storlek: 459 kB)
utl_1909___säru1_3 text i XML-format (storlek: 550 kB)
utl_1909___säru2_4 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)