Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls-utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 3]. Andra samlingen. Revisorernes m.fl. berättelser och riks- ståndens protocolls-utdrag innehållande remisser. 1:sta bandet.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 65 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 65 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 36 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.1 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)