Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1882, Bd 03, N:is 28-38; [21 mars-19 april]

 

Källa: Riksdagen

prot_1882__ak__28 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prot_1882__ak__29 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1882__ak__30 sökbar PDF (storlek: 2.8 MB)
prot_1882__ak__31 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1882__ak__32 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1882__ak__33 sökbar PDF (storlek: 1 MB)
prot_1882__ak__34 sökbar PDF (storlek: 900 kB)
prot_1882__ak__35 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1882__ak__36 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
prot_1882__ak__37 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
prot_1882__ak__38 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)

 

prot_1882__ak__28 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1882__ak__29 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
prot_1882__ak__30 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1882__ak__31 utskrifts-PDF (storlek: 32 MB)
prot_1882__ak__32 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1882__ak__33 utskrifts-PDF (storlek: 9.9 MB)
prot_1882__ak__34 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
prot_1882__ak__35 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prot_1882__ak__36 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)
prot_1882__ak__37 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1882__ak__38 utskrifts-PDF (storlek: 26 MB)

 

prot_1882__ak__28 text i XML-format (storlek: 609 kB)
prot_1882__ak__29 text i XML-format (storlek: 588 kB)
prot_1882__ak__30 text i XML-format (storlek: 491 kB)
prot_1882__ak__31 text i XML-format (storlek: 558 kB)
prot_1882__ak__32 text i XML-format (storlek: 482 kB)
prot_1882__ak__33 text i XML-format (storlek: 214 kB)
prot_1882__ak__34 text i XML-format (storlek: 182 kB)
prot_1882__ak__35 text i XML-format (storlek: 464 kB)
prot_1882__ak__36 text i XML-format (storlek: 507 kB)
prot_1882__ak__37 text i XML-format (storlek: 449 kB)
prot_1882__ak__38 text i XML-format (storlek: 459 kB)