Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 1860. Bilagor till första samlingen. 1sta afdelningen. Tillförordnade kommitterades afgifna och genom Kongl. Maj:ts nådiga propositioner eller skrifvelser till rikets ständer öfverlemnade betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 133 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 109 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 113 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 123 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 92 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 7.2 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 4.2 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 6.3 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 5.6 MB)