Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 1860. Nionde samlingen. Riks-ståndens protokolls-utdrag, som innefatta remisser och beslut

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 109 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 106 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 102 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)