Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm åren 1844 och 1845. Sjette samlingen. 1sta afdelningen: Banco-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 104 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 98 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 83 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)