Hederwärda bonde-ståndets protokoller wid lagtima riksdagen i Stockholm år 1823. [Del 2]. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 73 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 49 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.4 MB)