Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1885, Samling 2, Afd. 1, 1884 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens berättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1885___jo_ sökbar PDF (storlek: 5.4 MB)
berrdg_1885___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
berrdg_1885___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 15 MB)
berrdg_1885___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 28 MB)
berrdg_1885___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 15 MB)

 

berrdg_1885___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 56 MB)
berrdg_1885___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1885___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 90 MB)
berrdg_1885___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 130 MB)
berrdg_1885___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 127 MB)

 

berrdg_1885___jo_ text i XML-format (storlek: 761 kB)
berrdg_1885___riksbank_ text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
berrdg_1885___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 4.7 MB)
berrdg_1885___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 12 MB)
berrdg_1885___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)