Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1850 och 1851. Fjerde samlingen. 1sta afdelningen: Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 110 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 122 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 64 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 4.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.7 MB)