Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls-utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 1]. Första samlingen. Konungens nådiga propositioner. 1:sta bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 120 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 55 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 5.3 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.1 MB)