Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1909, Samling 4, Afd. 1, Bd 5, Statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 190, 191

 

Källa: Riksdagen

mem_1909___su_190 sökbar PDF (storlek: 2.1 MB)
mem_1909___su_191 sökbar PDF (storlek: 42 MB)

 

mem_1909___su_190 utskrifts-PDF (storlek: 6.1 MB)
mem_1909___su_191 utskrifts-PDF (storlek: 107 MB)

 

mem_1909___su_190 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
mem_1909___su_191 text i XML-format (storlek: 28 MB)