Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1914, senare lagtima, Samling 2, Avd. 2, Kommittébetänkanden, Bd 6

 

Källa: Riksdagen

kombet_1914_b___6_1_01 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
kombet_1914_b___6_1_02 sökbar PDF (storlek: 31 MB)
kombet_1914_b___6_2_01 sökbar PDF (storlek: 15 MB)
kombet_1914_b___6_2_02 sökbar PDF (storlek: 7 MB)

 

kombet_1914_b___6_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 165 MB)
kombet_1914_b___6_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 124 MB)
kombet_1914_b___6_2_01 utskrifts-PDF (storlek: 179 MB)
kombet_1914_b___6_2_02 utskrifts-PDF (storlek: 90 MB)

 

kombet_1914_b___6_1_01 text i XML-format (storlek: 9.0 MB)
kombet_1914_b___6_1_02 text i XML-format (storlek: 19 MB)
kombet_1914_b___6_2_01 text i XML-format (storlek: 3.3 MB)
kombet_1914_b___6_2_02 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)