Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1903, Samling 1, Afd. 1, Bd 01, 1/2, Kungl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, jämte därtill hörande bilagor t. o. m. femte hufvudtiteln

 

Källa: Riksdagen

prop_1903____1_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1903____1_02 sökbar PDF (storlek: 26 MB)
prop_1903____1_03 sökbar PDF (storlek: 22 MB)
prop_1903____1_04 sökbar PDF (storlek: 19 MB)
prop_1903____1_05 sökbar PDF (storlek: 17 MB)
prop_1903____1_06 sökbar PDF (storlek: 10 MB)

 

prop_1903____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 158 MB)
prop_1903____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 131 MB)
prop_1903____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 149 MB)
prop_1903____1_04 utskrifts-PDF (storlek: 187 MB)
prop_1903____1_05 utskrifts-PDF (storlek: 197 MB)
prop_1903____1_06 utskrifts-PDF (storlek: 113 MB)

 

prop_1903____1_01 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
prop_1903____1_02 text i XML-format (storlek: 11 MB)
prop_1903____1_03 text i XML-format (storlek: 7.0 MB)
prop_1903____1_04 text i XML-format (storlek: 4.1 MB)
prop_1903____1_05 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
prop_1903____1_06 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)