Sakregister till rikets ständers protokoll med bihang för tiden från och med år 1809 till och med år 1866. Bd 2, L-Ö

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 277 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 237 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 277 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 237 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 52M)
Del 2 text i XML-format (storlek: 45M)
Del 3 text i XML-format (storlek: 52M)
Del 4 text i XML-format (storlek: 45M)