Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm, åren 1834 och 1835. Tionde samlingen. 1sta afdelningen: Expeditions-utskottets förslag till R:s St:s underdåniga skrifvelser till Kongl. Maj:t m. m. jemte riksdags-beslutet. 2dra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 108 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 132 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 129 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 23 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 6.2 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 7.2 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 5.5 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 386K)