Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls: utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 27]. Elfte samlingen. Särskildta utskottets betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 73 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 120 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 201 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 5.3 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 21M)