Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1913, Samling 1, Bd 5, Kungl. Maj:ts propositioner nr 101-126

 

Källa: Riksdagen

prop_1913____101 sökbar PDF (storlek: 300 kB)
prop_1913____102 sökbar PDF (storlek: 356 kB)
prop_1913____103 sökbar PDF (storlek: 236 kB)
prop_1913____104 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prop_1913____105 sökbar PDF (storlek: 465 kB)
prop_1913____106 sökbar PDF (storlek: 383 kB)
prop_1913____107 sökbar PDF (storlek: 591 kB)
prop_1913____108 sökbar PDF (storlek: 528 kB)
prop_1913____109 sökbar PDF (storlek: 281 kB)
prop_1913____110 sökbar PDF (storlek: 283 kB)
prop_1913____111 sökbar PDF (storlek: 367 kB)
prop_1913____112 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____113 sökbar PDF (storlek: 3.2 MB)
prop_1913____114 sökbar PDF (storlek: 5.2 MB)
prop_1913____115 sökbar PDF (storlek: 7.3 MB)
prop_1913____116 sökbar PDF (storlek: 363 kB)
prop_1913____117 sökbar PDF (storlek: 323 kB)
prop_1913____118 sökbar PDF (storlek: 590 kB)
prop_1913____119 sökbar PDF (storlek: 558 kB)
prop_1913____120 sökbar PDF (storlek: 978 kB)
prop_1913____121 sökbar PDF (storlek: 344 kB)
prop_1913____122 sökbar PDF (storlek: 859 kB)
prop_1913____123 sökbar PDF (storlek: 232 kB)
prop_1913____124 sökbar PDF (storlek: 324 kB)
prop_1913____125 sökbar PDF (storlek: 315 kB)
prop_1913____126_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1913____126_02 sökbar PDF (storlek: 13 MB)

 

prop_1913____101 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____102 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1913____103 utskrifts-PDF (storlek: 912 kB)
prop_1913____104 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prop_1913____105 utskrifts-PDF (storlek: 2.9 MB)
prop_1913____106 utskrifts-PDF (storlek: 2.6 MB)
prop_1913____107 utskrifts-PDF (storlek: 4.9 MB)
prop_1913____108 utskrifts-PDF (storlek: 3.9 MB)
prop_1913____109 utskrifts-PDF (storlek: 1.5 MB)
prop_1913____110 utskrifts-PDF (storlek: 1.4 MB)
prop_1913____111 utskrifts-PDF (storlek: 2.4 MB)
prop_1913____112 utskrifts-PDF (storlek: 8.2 MB)
prop_1913____113 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
prop_1913____114 utskrifts-PDF (storlek: 38 MB)
prop_1913____115 utskrifts-PDF (storlek: 48 MB)
prop_1913____116 utskrifts-PDF (storlek: 2.3 MB)
prop_1913____117 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1913____118 utskrifts-PDF (storlek: 3.1 MB)
prop_1913____119 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1913____120 utskrifts-PDF (storlek: 3.5 MB)
prop_1913____121 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prop_1913____122 utskrifts-PDF (storlek: 5.1 MB)
prop_1913____123 utskrifts-PDF (storlek: 1 MB)
prop_1913____124 utskrifts-PDF (storlek: 1.9 MB)
prop_1913____125 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prop_1913____126_01 utskrifts-PDF (storlek: 173 MB)
prop_1913____126_02 utskrifts-PDF (storlek: 56 MB)

 

prop_1913____101 text i XML-format (storlek: 26 kB)
prop_1913____102 text i XML-format (storlek: 36 kB)
prop_1913____103 text i XML-format (storlek: 17 kB)
prop_1913____104 text i XML-format (storlek: 174 kB)
prop_1913____105 text i XML-format (storlek: 84 kB)
prop_1913____106 text i XML-format (storlek: 64 kB)
prop_1913____107 text i XML-format (storlek: 81 kB)
prop_1913____108 text i XML-format (storlek: 68 kB)
prop_1913____109 text i XML-format (storlek: 24 kB)
prop_1913____110 text i XML-format (storlek: 25 kB)
prop_1913____111 text i XML-format (storlek: 37 kB)
prop_1913____112 text i XML-format (storlek: 318 kB)
prop_1913____113 text i XML-format (storlek: 757 kB)
prop_1913____114 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
prop_1913____115 text i XML-format (storlek: 779 kB)
prop_1913____116 text i XML-format (storlek: 35 kB)
prop_1913____117 text i XML-format (storlek: 43 kB)
prop_1913____118 text i XML-format (storlek: 164 kB)
prop_1913____119 text i XML-format (storlek: 53 kB)
prop_1913____120 text i XML-format (storlek: 62 kB)
prop_1913____121 text i XML-format (storlek: 34 kB)
prop_1913____122 text i XML-format (storlek: 92 kB)
prop_1913____123 text i XML-format (storlek: 19 kB)
prop_1913____124 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1913____125 text i XML-format (storlek: 31 kB)
prop_1913____126_01 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
prop_1913____126_02 text i XML-format (storlek: 7.2 MB)