Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1896, Samling 2, Afd. 1, 1895 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1896___jo_ sökbar PDF (storlek: 8.1 MB)
berrdg_1896___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 6.5 MB)
berrdg_1896___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1896___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1896___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 20 MB)
berrdg_1896___statsverk__03 sökbar PDF (storlek: 9.8 MB)

 

berrdg_1896___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 97 MB)
berrdg_1896___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
berrdg_1896___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 123 MB)
berrdg_1896___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 130 MB)
berrdg_1896___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 135 MB)
berrdg_1896___statsverk__03 utskrifts-PDF (storlek: 98 MB)

 

berrdg_1896___jo_ text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
berrdg_1896___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
berrdg_1896___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 7.1 MB)
berrdg_1896___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 8.1 MB)
berrdg_1896___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 7.6 MB)
berrdg_1896___statsverk__03 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)