Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 1860. Femte samlingen. 1sta afdelningen: Bevillnings-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 116 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 116 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 78 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.7 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 4.9 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)