Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1909, Samling 4, Afd. 1, Bd 1, Statsutskottets utlåtanden och memorial n:is 1-10

 

Källa: Riksdagen

mem_1909___su_1 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
utl_1909___su_2 sökbar PDF (storlek: 883 kB)
utl_1909___su_3 sökbar PDF (storlek: 4.5 MB)
utl_1909___su_4 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
utl_1909___su_5 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
utl_1909___su_6 sökbar PDF (storlek: 2.3 MB)
utl_1909___su_7 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
utl_1909___su_8 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
utl_1909___su_9 sökbar PDF (storlek: 8.7 MB)
utl_1909___su_10 sökbar PDF (storlek: 6 MB)

 

mem_1909___su_1 utskrifts-PDF (storlek: 20 MB)
utl_1909___su_2 utskrifts-PDF (storlek: 6.7 MB)
utl_1909___su_3 utskrifts-PDF (storlek: 45 MB)
utl_1909___su_4 utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
utl_1909___su_5 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
utl_1909___su_6 utskrifts-PDF (storlek: 16 MB)
utl_1909___su_7 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
utl_1909___su_8 utskrifts-PDF (storlek: 21 MB)
utl_1909___su_9 utskrifts-PDF (storlek: 82 MB)
utl_1909___su_10 utskrifts-PDF (storlek: 57 MB)

 

mem_1909___su_1 text i XML-format (storlek: 647 kB)
utl_1909___su_2 text i XML-format (storlek: 164 kB)
utl_1909___su_3 text i XML-format (storlek: 901 kB)
utl_1909___su_4 text i XML-format (storlek: 465 kB)
utl_1909___su_5 text i XML-format (storlek: 724 kB)
utl_1909___su_6 text i XML-format (storlek: 773 kB)
utl_1909___su_7 text i XML-format (storlek: 769 kB)
utl_1909___su_8 text i XML-format (storlek: 561 kB)
utl_1909___su_9 text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
utl_1909___su_10 text i XML-format (storlek: 1.3 MB)