Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828 och 1829. Nionde samlingen, innehållande riks-ståndens protocolls-utdrag, som innefatta beslut och remisser. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 60 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 60 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 43 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)