Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1850 och 1851. Andra samlingen. 2dra afdelningen: Kongl. Maj:ts befallninghafvandes femårs-berättelser. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 48 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 65 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 134 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 15M)
Del 2 text i XML-format (storlek: 22M)
Del 3 text i XML-format (storlek: 21M)