Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1892, Samling 2, Afd. 1, 1891 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1892___jo_ sökbar PDF (storlek: 8.4 MB)
berrdg_1892___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 6.1 MB)
berrdg_1892___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 16 MB)
berrdg_1892___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 23 MB)
berrdg_1892___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 17 MB)

 

berrdg_1892___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 98 MB)
berrdg_1892___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
berrdg_1892___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 95 MB)
berrdg_1892___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 128 MB)
berrdg_1892___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 121 MB)

 

berrdg_1892___jo_ text i XML-format (storlek: 1.3 MB)
berrdg_1892___riksbank_ text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
berrdg_1892___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 5.8 MB)
berrdg_1892___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 9.9 MB)
berrdg_1892___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 6.3 MB)