Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 1860. Fjerde samlingen. 1sta afdelningen: Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 123 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 132 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 63 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.7 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 5.0 MB)