Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1909, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 4

 

Källa: Riksdagen

kombet_1909____4_1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
kombet_1909____4_1_02 sökbar PDF (storlek: 35 MB)
kombet_1909____4_1_03 sökbar PDF (storlek: 6.7 MB)

 

kombet_1909____4_1_01 utskrifts-PDF (storlek: 171 MB)
kombet_1909____4_1_02 utskrifts-PDF (storlek: 176 MB)
kombet_1909____4_1_03 utskrifts-PDF (storlek: 31 MB)

 

kombet_1909____4_1_01 text i XML-format (storlek: 5.4 MB)
kombet_1909____4_1_02 text i XML-format (storlek: 8.0 MB)
kombet_1909____4_1_03 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)