Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm åren 1844 och 1845. Fjerde samlingen. 1sta afdelningen: Stats-utskottets memorial, utlåtanden och betänkanden. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 98 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 96 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 96 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 95 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)