Protocoll, hållna hos vällofliga borgare-ståndet, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1853 och 1854. Sjette bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 73 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 75 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 73 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 21 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 729K)