Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hvilka till riks-stånden blifvit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls: utdrag vid urtima riksdagen i Stockholm 1823. [Del 26]. Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm år 1823. Tionde samlingen, innehållande riksens ständers expeditions-utskotts memorial, med riks-ståndens deröfver fattade beslut, och riksens ständers: underdåniga skrifvelser till kongl. maj:t, jemte riksdags-beslutet. Andra bandets andra afdelning

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 63 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 67 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.2 MB)