Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1892, Samling 1, Afd. 1, Bd 01, Kongl. Maj:ts proposition n:o 1, angående statsverkets tillstånd och behof, med dertill hörande bilagor

 

Källa: Riksdagen

prop_1892____1_01 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1892____1_02 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
prop_1892____1_03 sökbar PDF (storlek: 8.5 MB)

 

prop_1892____1_01 utskrifts-PDF (storlek: 152 MB)
prop_1892____1_02 utskrifts-PDF (storlek: 193 MB)
prop_1892____1_03 utskrifts-PDF (storlek: 75 MB)

 

prop_1892____1_01 text i XML-format (storlek: 4.9 MB)
prop_1892____1_02 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)
prop_1892____1_03 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)