Bihang till samtliga riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1859 och 1860. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers revisorers samt justitie-ombudsmans berättelser. Tredje bandet. 1859 års revisions-berättelser

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 133 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 109 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 6.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 4.9 MB)