Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år ....Andra kammaren 1896, Bd 01, N:is 1-14; [16 januari-7 mars]

 

Källa: Riksdagen

prot_1896__ak__1 sökbar PDF (storlek: 288 kB)
prot_1896__ak__2 sökbar PDF (storlek: 363 kB)
prot_1896__ak__3 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1896__ak__4 sökbar PDF (storlek: 1.3 MB)
prot_1896__ak__5 sökbar PDF (storlek: 630 kB)
prot_1896__ak__6 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)
prot_1896__ak__7 sökbar PDF (storlek: 2.9 MB)
prot_1896__ak__8 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1896__ak__9 sökbar PDF (storlek: 3 MB)
prot_1896__ak__10 sökbar PDF (storlek: 3.3 MB)
prot_1896__ak__11 sökbar PDF (storlek: 1.1 MB)
prot_1896__ak__12 sökbar PDF (storlek: 795 kB)
prot_1896__ak__13 sökbar PDF (storlek: 3.7 MB)
prot_1896__ak__14 sökbar PDF (storlek: 2.5 MB)

 

prot_1896__ak__1 utskrifts-PDF (storlek: 1.8 MB)
prot_1896__ak__2 utskrifts-PDF (storlek: 2.1 MB)
prot_1896__ak__3 utskrifts-PDF (storlek: 24 MB)
prot_1896__ak__4 utskrifts-PDF (storlek: 9.5 MB)
prot_1896__ak__5 utskrifts-PDF (storlek: 4.7 MB)
prot_1896__ak__6 utskrifts-PDF (storlek: 25 MB)
prot_1896__ak__7 utskrifts-PDF (storlek: 33 MB)
prot_1896__ak__8 utskrifts-PDF (storlek: 36 MB)
prot_1896__ak__9 utskrifts-PDF (storlek: 34 MB)
prot_1896__ak__10 utskrifts-PDF (storlek: 35 MB)
prot_1896__ak__11 utskrifts-PDF (storlek: 12 MB)
prot_1896__ak__12 utskrifts-PDF (storlek: 6.5 MB)
prot_1896__ak__13 utskrifts-PDF (storlek: 42 MB)
prot_1896__ak__14 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)

 

prot_1896__ak__1 text i XML-format (storlek: 47 kB)
prot_1896__ak__2 text i XML-format (storlek: 57 kB)
prot_1896__ak__3 text i XML-format (storlek: 519 kB)
prot_1896__ak__4 text i XML-format (storlek: 287 kB)
prot_1896__ak__5 text i XML-format (storlek: 107 kB)
prot_1896__ak__6 text i XML-format (storlek: 500 kB)
prot_1896__ak__7 text i XML-format (storlek: 531 kB)
prot_1896__ak__8 text i XML-format (storlek: 572 kB)
prot_1896__ak__9 text i XML-format (storlek: 529 kB)
prot_1896__ak__10 text i XML-format (storlek: 599 kB)
prot_1896__ak__11 text i XML-format (storlek: 175 kB)
prot_1896__ak__12 text i XML-format (storlek: 135 kB)
prot_1896__ak__13 text i XML-format (storlek: 695 kB)
prot_1896__ak__14 text i XML-format (storlek: 513 kB)