Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1909, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 1

 

Källa: Riksdagen

kombet_1909____1_1 sökbar PDF (storlek: 877 kB)
kombet_1909____1_2 sökbar PDF (storlek: 2.7 MB)
kombet_1909____1_3 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
kombet_1909____1_4 sökbar PDF (storlek: 3.1 MB)
kombet_1909____1_5 sökbar PDF (storlek: 6.4 MB)
kombet_1909____1_6 sökbar PDF (storlek: 6.1 MB)

 

kombet_1909____1_1 utskrifts-PDF (storlek: 7.9 MB)
kombet_1909____1_2 utskrifts-PDF (storlek: 28 MB)
kombet_1909____1_3 utskrifts-PDF (storlek: 173 MB)
kombet_1909____1_4 utskrifts-PDF (storlek: 30 MB)
kombet_1909____1_5 utskrifts-PDF (storlek: 56 MB)
kombet_1909____1_6 utskrifts-PDF (storlek: 58 MB)

 

kombet_1909____1_1 text i XML-format (storlek: 104 kB)
kombet_1909____1_2 text i XML-format (storlek: 470 kB)
kombet_1909____1_3 text i XML-format (storlek: 2.8 MB)
kombet_1909____1_4 text i XML-format (storlek: 514 kB)
kombet_1909____1_5 text i XML-format (storlek: 867 kB)
kombet_1909____1_6 text i XML-format (storlek: 1.1 MB)