Bilagor till högloflige ridderskapets och adelns protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1823. [Del 8]. Åttonde bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 27 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 29 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 49 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 60 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 751K)
Del 2 text i XML-format (storlek: 819K)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)
Del 4 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)