Bihang till samtelige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar, hwilka till riks-stånden blifwit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls: utdrag wid urtima riksdagen i Örebro 1812. [Del 2]. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 134 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 45 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 4.3 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)