Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1881, Samling 2, Afd. 1, 1880 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens berättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1881___jo_ sökbar PDF (storlek: 7.6 MB)
berrdg_1881___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 4.2 MB)
berrdg_1881___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 15 MB)
berrdg_1881___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
berrdg_1881___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 6 MB)

 

berrdg_1881___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 78 MB)
berrdg_1881___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
berrdg_1881___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 96 MB)
berrdg_1881___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 106 MB)
berrdg_1881___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 43 MB)

 

berrdg_1881___jo_ text i XML-format (storlek: 1.1 MB)
berrdg_1881___riksbank_ text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
berrdg_1881___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 4.9 MB)
berrdg_1881___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 12 MB)
berrdg_1881___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)