Bilagor till högloflige ridderskapets och adelns protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm, år 1823. [Del 7]. Sjunde bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 72 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 18 MB)
Del 4 sökbar PDF (storlek: 87 MB)
Del 5 sökbar PDF (storlek: 70 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 459K)
Del 4 text i XML-format (storlek: 3.5 MB)
Del 5 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)