Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828 och 1829. Sjunde samlingen, andra afdelningen, innehållande lag- och allmänna besvärs- och oeconomie- utskottens gemensamma memorial, ulåtanden och betänkanden. Första bandet.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 66 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 68 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 45 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1009K)