Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1888, Samling 2, Afd. 2, Komitébetänkanden

 

Källa: Riksdagen

kombet_1888____1 sökbar PDF (storlek: 15 MB)
kombet_1888____2 sökbar PDF (storlek: 16 MB)

 

kombet_1888____1 utskrifts-PDF (storlek: 149 MB)
kombet_1888____2 utskrifts-PDF (storlek: 94 MB)

 

kombet_1888____1 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
kombet_1888____2 text i XML-format (storlek: 5.8 MB)