Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1914, senare lagtima, Samling 1, Bd 3, Kungl. Maj:ts propositioner nr 58-59

 

Källa: Riksdagen

prop_1914_b___58_01 sökbar PDF (storlek: 16 MB)
prop_1914_b___58_02 sökbar PDF (storlek: 29 MB)
prop_1914_b___59 sökbar PDF (storlek: 3 MB)

 

prop_1914_b___58_01 utskrifts-PDF (storlek: 175 MB)
prop_1914_b___58_02 utskrifts-PDF (storlek: 109 MB)
prop_1914_b___59 utskrifts-PDF (storlek: 29 MB)

 

prop_1914_b___58_01 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
prop_1914_b___58_02 text i XML-format (storlek: 15 MB)
prop_1914_b___59 text i XML-format (storlek: 453 kB)