Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1888, Samling 2, Afd. 1, 1887 års revisionsberättelser samt justitieombudsmannens embetsberättelse

 

Källa: Riksdagen

berrdg_1888___jo_ sökbar PDF (storlek: 5.6 MB)
berrdg_1888___riksbank_ sökbar PDF (storlek: 4.4 MB)
berrdg_1888___riksgäld_ sökbar PDF (storlek: 16 MB)
berrdg_1888___statsverk__01 sökbar PDF (storlek: 24 MB)
berrdg_1888___statsverk__02 sökbar PDF (storlek: 13 MB)

 

berrdg_1888___jo_ utskrifts-PDF (storlek: 59 MB)
berrdg_1888___riksbank_ utskrifts-PDF (storlek: 22 MB)
berrdg_1888___riksgäld_ utskrifts-PDF (storlek: 92 MB)
berrdg_1888___statsverk__01 utskrifts-PDF (storlek: 108 MB)
berrdg_1888___statsverk__02 utskrifts-PDF (storlek: 93 MB)

 

berrdg_1888___jo_ text i XML-format (storlek: 837 kB)
berrdg_1888___riksbank_ text i XML-format (storlek: 2.0 MB)
berrdg_1888___riksgäld_ text i XML-format (storlek: 5.6 MB)
berrdg_1888___statsverk__01 text i XML-format (storlek: 11 MB)
berrdg_1888___statsverk__02 text i XML-format (storlek: 3.6 MB)