Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1907, Samling 2, Afd. 2, Kommittébetänkanden m. m., Bd 4

 

Källa: Riksdagen

kombet_1907____4_1 sökbar PDF (storlek: 13 MB)
kombet_1907____4_2 sökbar PDF (storlek: 6.4 MB)
kombet_1907____4_3 sökbar PDF (storlek: 3.6 MB)
kombet_1907____4_4 sökbar PDF (storlek: 6.3 MB)

 

kombet_1907____4_1 utskrifts-PDF (storlek: 114 MB)
kombet_1907____4_2 utskrifts-PDF (storlek: 48 MB)
kombet_1907____4_3 utskrifts-PDF (storlek: 23 MB)
kombet_1907____4_4 utskrifts-PDF (storlek: 68 MB)

 

kombet_1907____4_1 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)
kombet_1907____4_2 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
kombet_1907____4_3 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
kombet_1907____4_4 text i XML-format (storlek: 1.2 MB)