Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1844. Andra samlingen. 2dra afdelningen: Kongl. Maj:ts befallningshafvandes femårs-berättelser. Första bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 111 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 108 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 102 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 5.1 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 3.4 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 5.0 MB)