Bihang till riksdagens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm år ... 1877, Samling 2, Afd. 2, Komité-betänkanden, Tabeller, tillhörande det af komiterade för upprättande af förslag rörande reglering af förvaltningen utaf kronans fasta egendom den 19 maj 1876 afgifna underdåniga betänkande

 

Källa: Riksdagen

kombet_1877____tab sökbar PDF (storlek: 102 MB)

 

kombet_1877____tab utskrifts-PDF (storlek: 172 MB)

 

kombet_1877____tab text i XML-format (storlek: 68 MB)