Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll, vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1828 och 1829. Sjunde samlingen, första afdelningen, innehållande lag-utskottets memorial, ulåtanden och betänkanden. Andra bandet.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 63 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 67 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 31 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.8 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 690K)