Bihang till samtelige riks-ståndens protocoll, innehållande de handlingar hwilka till riks-stånden blifwit aflemnade, såsom konungens nådiga propositioner, riksens ständers utskotts betänkanden och förklaringar, samt riks-ståndens protocolls: utdrag. [Bihang 1810]. Tredje bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 127 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 43 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 83 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 6.2 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 1.5 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 3.2 MB)