Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1850 och 1851. Tionde samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers bevillnings-stadga, riks-stat samt förslag till förordning angående stämplade pappersafgiften, jemte riksdags-beslutet. Andra bandet

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 115 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 105 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 18 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 5.9 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 5.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 543K)