Bihang till samtlige riks-ståndens protocoll vid urtima riksdagen i Stockholm år 1844. Andra samlingen. 1sta afdelningen: Rikets ständers revisorers samt justitiæ-ombudsmans berättelser. Tredje bandet, Justitiæ-ombudsmans berättelser m. m.

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 117 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 118 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 95 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 3.0 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.3 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 1.9 MB)