Bihang till samtlige riks-ståndens protokoll vid lagtima riksdagen i Stockholm åren 1856, 1857 och 1858. Nionde samlingen. Riks-ståndens protokolls-utdrag, som innefatta remisser och beslut

 

Källa: Riksdagen

Del 1 sökbar PDF (storlek: 95 MB)
Del 2 sökbar PDF (storlek: 96 MB)
Del 3 sökbar PDF (storlek: 98 MB)

 

Del 1 text i XML-format (storlek: 2.5 MB)
Del 2 text i XML-format (storlek: 2.6 MB)
Del 3 text i XML-format (storlek: 2.4 MB)